XX. ročník Memoriálu MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej 2012, Int. IRO Testing Event Donovaly, SK, 24. – 26. 8. 2012

Zřejmě letos poslední sportovní akce, které se zúčastnili naši členové, byly mezinárodní zkoušky IRO v krásném prostředí slovenských Donoval. Dříve byla tato akce Mistrovstvím Slovenska ve výkonu záchranných psů a nižší kategorie byly vyhlašovány jako Memoriál MUDr. Oľgy Kráľovej-Mistríkovej, loňský a letošní rok pak už jen jako memoriál. Změna ve zkušebním řádu znamenala i změnu plošného terénu, který v minulých letech v Donovalech představoval příjemný les. Letos paní rozhodčí Charlotte Kranz (A) tedy vybrala opravdu hustý les s maliním a borůvčím, který představoval velký problém s pohybem jak psa tak psovoda. V pátek a sobotu navíc panovalo téměř tropické počasí, v lese skoro bez pohybu vzduchu, a tak ve stupni A nebyl splněn žádný limit a v kategorii B pouze dva z jedenácti startujících našli všechny tři osoby. Kategorii sutin posuzovala paní rozhodčí Christiane Geritzer (A), úspěšnost splněných limitů byla velká a to jak ve stupni A tak ve stupni B. V nejvyšší kategorii sutiny B uspěla naše členka Pavla Foltynová s Brandy a s body 189 na sutině a 92 na poslušnosti (rozhodčí pan Karel Pavlík (CZ)) se z 16 startujících umístila na prvním místě.

Celkové výsledky iro
Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek Známka Umístění
Foltynová Pavla Brandy RH T B 281 b. výborně 1. místo