Mistrovství světa IRO, Nijmegen, NL, 25. – 29. 9. 2013

19. ročník mistrovství světa záchranných psů se letos konal v Holandsku v kategorii ploch, sutin a stop. Kategorie záchrana z vody byla z důvodu nízkého zájmu pro letošní rok zrušena. V kategorii ploch a sutin byl naopak tak velký zájem, že organizátoři museli omezit počet psovodů. Pro nečlenské organizace, mezi které se řadíme, to znamenalo možnost vyslat maximálně jednoho účastníka. Pro účast je nutná podmínka splnění 270 bodů v dané kategorii u mezinárodního rozhodčího v předchozích dvou letech a tuto podmínku splnila jako jedinná Pavla Foltynová s Brandy v kategorii sutin a byla tak nominována. Celé mistrovství bylo výborně zorganizováno. Poslušnost probíhala na fotbalovém hřišti, vedle něhož bylo ještě jedno, na kterém byla možnost tréninku. Tuto kategorii posuzovala Christiane Geritzer (AT) a Jerneja Ternovec (SI). Stopy posuzovali Andreas Hauk (AT) a Martin Gut (CH) a plochy Detlef Kühn (DE) a Daniel Sedlák (CZ). Jako rozhodčí v sutinách byli mezinárodní organizací pro záchranné psy nominováni Patric Corpataux (CH) a náš člen Pavel Šabacký (CZ). Kategorie sutin probíhala cca 60 km od Nijmegenu už na německém území a tvořili je velká, ale prázdná budova a sutiny okolo ní. Rozhodčí se rozhodli nechávat dva úkryty pro všechny psovody stejné, což samozřejmě vedlo některé psovody k prohledávání pouze těchto míst. Sutina odpovídala svou náročnosti této nejvyšší soutěži, což lze poznat i z bodových hodnocení, která se často pohybovala ve známce uspokojivá. Pavla Foltynová s Brandy byla ohodnocena 74 body na poslušnosti a 113 body na sutině s dvěma nalezenými osobami. Bez limitu se tak umístila na 40. místě z 58 účastníků. Blahopřejeme všem úspěšným a především vítězům. Příští rok se mistrovství světa IRO bude konat ve Slovinsku a doufejme, že budeme moci vyslat větší reprezentaci.

Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek Známka Umístění
Foltynová Pavla Brandy RH T B 187 b. neuspokojivě

www stránky MS

Výsledky

Články v médiích