Atesty Ministerstva vnitra ČR ve specializaci sutiny, Kaznějov, 24. – 25. 4. 2015

Kynologické atesty MV ČR se leots konaly jako již nekolik posledních let v Kaznějově a termín připadl na předposlední dubnový pátek. Celkem se sešlo sedm psovodů se svými psy. Pouze dva týmy byly úspěšné a oba z řad naší organizace. Byla to naše členkaŠárka Chmelová s Chipy, která tak opět rozšířila počet atestovaných psovodů naší organizace, a Veronika Smějová s Jolly, která na atesty nastupovala pod ZÚ HZS ČR.