Interní přezkoušení SIRIUS, Brno, 5. 3. 2016

V sobotu 5.3. se v Brně uskutečnilo interní přezkoušení SIRIUS. Jednalo se o specializaci plošné vyhledávání, rozhodčím byl Pavel Šabacký a účastnili se jej tři psovodi. Všichni tři týmy – Pavla Foltynová se SayMe, Hana Hluštíková s Ally a Šárka Chmelová s Paxi, s nalezením všech hledaných osob přezkoušení úspěšně splnily.

IPS z pohledu rozhodčího Pavla Šabackého:

Pro vnitřní potřeby spolku byl mimo jiné normativy vytvořen a na členské schůzi schválen vnitřní předpis, který slouží pro přezkoušení psovodů se psy ve vyhledávání ztracených nebo zavalených osob v plochách či sutinách na nejrůznější úrovni. Není to zkušební řád jako takový, ale spíš návod umožňující národním rozhodčím spolku nebo zastupujícímu členu v Odborné kynologické komisi prověřit týmy nejen před vstupní zkouškou RH –E, ale například před atesty MV ČR či atesty IRO. Dá se použít i při výběrových soutěžích spolku na nejvyšší sportovní akce. Předpis totiž dává přezkušujícímu určitou volnost v počtu pachových prací, v rozměrech terénů, počtu hledaných subjektů a také v zaměření přezkoušení. To může sledovat třeba orientaci psovoda v terénu, fyzickou kondici psů, pohyb v náročných sutinách a podobně.
Při prvním přezkoušení v sobotu 5.3. jsem se rozhodl ověřit schopnosti psů při navětřování osob a jejich kvalitní označení štěkáním. Použil jsem lesní terén o velikosti cca dva a půl hektaru, ve kterém bylo ukryti dva figuranti zabalení v celtě i s hlavou. To totiž často láká psy, aby se podívali, kdo že se to pod přikrývkou schovává nebo je to naopak odrazuje od značení a odchází od figuranta. Časový limit byl maximálně dvacet minut. Všichni tři psi předvedli kvalitní práci jak v nalezení obou subjektů, tak při štěkání. Dík patří i oběma pomocníkům, Martinovi Falkovi a Honzovi Jelínkovi, kteří si v chladném a větrném počasí v lese ustlali a ochotně vydrželi ležet při všech třech vyhledáních.

Pavel Šabacký

Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek
Foltynová Pavla SayMe plochy splnil
Hluštíková Hana Ally plochy splnil
Chmelová Šárka Paxi plochy splnil