Recertifikace USAR týmu – cvičení těžkého USAR odřadu ČR CZERT IER 2015, Kaznějov, 17. – 19. 6. 2015

Český USAR tým v termínu 17.-19.6. obhajoval svojí připravenost ve vyhledávání a záchrany osob ve zřícených budovách v rámci mezinárodních záchranných operací před klasifikačním expertním týmem. Český těžký USAR odřadu je složen z 69 osob, mezi které patří 56 příslušníků HZS, 1 statik, 2 lékaři a 10 kynologů vlastnících atesty ministerstva vnitra. Dva z těchto kynologů jsou naši členové a to Šárka Chmelová s Chipy, jako atestovaná členka naší organizace SIRIUS, a Veronika Smějová s Jolly atestovaná pod ZÚ HZS ČR. Svojí certifikaci Úřadu OSN pro koordinaci humanitární pomoci, deklarující úroveň HEAVY (tzn. nejvyšší úroveň připravenosti) získal český tým v říjnu roku 2010. Povinná recertifikace probíhá každých pět let. Český USAR tým při tomto recertifikačním cvičení prokázal, že si udržuje po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připravenost zasahovat v místě mimořádné události podle mezinárodních standardů a patří tak do skupiny, kterou tvoří pouze 29 týmů z celého světa.

články na stránkách HZS: Český USAR tým získal vysoké hodnoceníRecertifikace USAR týmu

článek na stránkách pozary.cz

reportáž české televize