Výcvikové soustředění – sutiny, Náchod a Rokytnice v Orlických horách, 15. – 16. 3. 2014

První akcí letošního roku, která byla přímo pořádána naší organizací a která byla otevřena i záchranářům z jiných organizací, se konala třetí březnový víkend. Výcvikové soustředění bylo zaměřeno na trénink sutin. David Hynek z HZS nám zajistil přístup k demolici bývalé textilky  v Náchodě a k sutině v Rokytnici v Orlických horách. V sobotu se naši členové sešli s členy ZBK Pardubického kraje, ZBK Královohradeckého kraje, ZBK Praha a MP Ostrava v Náchodě a celý den tam trénovali. Ačkoliv v této reálné sutině nebyly přímo zavřené a hluboké úkryty, tak povaha skutečných sutin tyto nedostatky vyvážila. Při tréninku navíc dále pokračovala demolice továrny a tak naši psi pracovali za hluku strojů a pohybu cizích osob. S takovou reálnou sutinou se setkáváme zřídka a proto jsme trénovali především pohyb psů. V podvečer jsme se přesunuli do Rokytnice v Orlických horách, kde jsme přenocovali, a poté v neděli pokračovali již v menším počtu na sutině v Rokytnici. Zde nám již počasí nepřálo, v dešti jsme cvičili celé dopoledne jak zvenčí zčásti zdemolované budovy, tak ve sklepě, kde se pejsci museli vyrovnávat s tmou. V poledne jsme se poté rozjeli domů. Jedním z nejdůležitějších aspektů při výcviku záchranných psů je cvičení v co nejrozmanitějších terénech a hlavně s co nejvíce cizími lidmi a to ať už kvůli předávání zkušeností nebo aby se pes nenaučil hledat jen pro něj známé osoby. Proto děkujeme všem zúčastněním z jiných organizací, kteří dalo by se říci byly z celé ČR, a Davidovi za zajištění terénu a těšíme se na příště. Soustředění bylo součástí projektu podpořeného Nadací ČEZ.