14. 5. 2014 Městská soutěž pětičlenných Hlídek mladých zdravotníků, Brno

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno-město každoročně pořádá soutěž pětičlenných Hlídek mladých zdravotníků, které se letos zúčastnilo cca 80 dětí. Jedno ze stanovišť letos vytvořili naši členové s tématikou prevence úrazů psy, správné chování ke psům a práce záchranného psa. Tato aktivita byla součástí projektu podpořeného Nadací ČEZ.