3. 6. 2015 Ochrana člověka za mimořádných událostí, Ořechov

Ve středu 3.6.2015 naši členové stejně jako loni vytvořili stanoviště záchranných psů v rámci projektového dne s názvem Ochrana člověka za mimořádných událostí v Ořechově. Naštívilo nás přes 200 dětí z prvního stupně i mateřské školky. Děti se dověděly o práci záchranného psa, o důležitosti správné výchovy a bezpečnému chování se k pejskům. V rámci projektu Nadace ČEZ a MČ Židenice dostali i pracovní karty, z kterých si pravidla bezpečného kamarádství s pejsky můžou kdykoliv zopakovat.