Moravia Cup 2016, Brno, 22. 5. 2016

SIRIUS letos opět pořádal dva záchranářské poháry, po ryze sportovním březnovém PolnáCupu 2016 se v neděli 22.5. uskutečnil v Brně Moravia Cup 2016, zaměřený na praktickoučinnost v sutinách a plochách. Akci řídila rozhodčí SIRUS Pavla Foltynová a sjelo se na nidvacet psovodů z celé České republiky, Polska a Slovenska, aby si zacvičili formou soutěže.Pořadatelé pro připravili kromě dvou náročných terénů i malé překvapení. Bylynalosovány nahodilé dvojice (sutinář a plochař), které půl hodiny před svou speciální pracímusely ve spolupráci prohledat budovu se dvěmi ukrytými osobami a pokud možno jenajít a označit oběma psy. Jeden z úkrytů byl otevřený kanál s osobou vzdálenou odotvoru asi tři metry, aby ji pes neviděl. Druhým úkrytem byla plošina vedle schodiště,takže pro psy horní úkryt. Psovodi měli vyhrazený prostor, odkud mohli psy vysílat doterénu a toto společně s náročnými povětrnostními podmínkami bylo asi příčinou poměrněnízké úspěšnosti na tomto pracovišti, které posuzoval rozhodčí SIRIUS David Hynek.

Rovněž terén pro týmy pracující v sutinách byl umístěn v areálu Pod Hády a posuzující Šárka Chmelová s Adamem Vasilovem nachystali opravdu náročné hledání. Oproti zvyklostem musel stát psovod uprostřed sutiny a prohledával své okolí. Aby byl ale pes úspěšný, musel se k jedné ze tří osob prodrat sutinami do zhruba padesát metrů vzdáleného místa. Tohoto figuranta našly jen dva týmy z deseti.

Plochu posuzoval rozhodčí SIRIUS Pavel Šabacký, který tentokrát rozmístil tři hledané subjekty zcela jednoduše, bez záludností a překvapení. Hustý porost připomínající džungli, jeho tvar a velikost a hlavně neustále stoupající teplota byly dostatečnou zátěží pro práci psů. Jen vítěz nakonec našel všechny tři osoby dokonce pět minut před uplynutím limitu. A nutno přiznat, že to byl pes, kterému povaha terénu nedělala žádné potíže a únava na něj začala doléhat až těsně před ukončením práce.

Způsob hodnocení byl jednoduchý, jednotlivci si přinesli své získané body ze společné práce a k nim pak přidali ty z individuálního hledání. Dvojicím se pak prostě sečetly všechny dosažené body.

Organizačně se do akce zapojili nejen členové SIRIUS z Brna a okolí, ale pomáhat přijeli i zástupci obou pobočných spolků, tedy ZKS Poodří a Sirius Rescue Pardubice. Velký dík patří i dobrovolným figurantům z ČČK Brno a webu figuranti.cz. Děkujeme samozřejmě partnerům soutěže, firmám Trikaya a Nativia, Městské části Brno Židenice a Nadaci ČEZ a pochopitelně všem psovodům za účast a výkony a gratulujeme vítězkám Tereze Litterové v plochách a Júlii Bukovinské v sutinách a vítěznému družstvu ve složení Júlia Bukovinská a Lenka Knolová.

Závodu se zůčastnili i 4 naši členové – Hana Hluštíková v plochách, Hana Loužilová, Miloš Hušek a Simona Hurábová (Sirius Rescue Pardubice) v sutinách. Do jednoho družstva se vylosovaly Hana Hluštíková a Hana Loužilová, které v družstvech získali druhé místo.

Celkové výsledky

Plochy

Příjmení Jméno Jméno psa Organizace Stát Body Umístění
Litterová Tereza Fantastik ZBKHK CZ 350 1
Knolová Lenka Bailey SZBK CZ 300 2
Kramolišová Naděžda Freya bez organizace CZ 285 3
Brandner Martin Gina ZBK HK CZ 250 4
Hluštíková Hana Ally Sirius CZ 200 5
Blumová Michala Voodoo SDH Horní Bříza CZ 150 6
Londarev Ivan Christmas Bell CaSaVit RESCUE SK 130 7
Litterová Markéta Xapatan ZBK HK CZ 100 8-10
Matzenauerová Iveta Ziva ZBK JmK CR CZ 100 8-10
Scavinová Patricie Lady Cobra ZBK JmK CR CZ 100 8-10

Sutiny

Příjmení Jméno Jméno psa Organizace Stát Body Umístění
Bukovinská Júlia Amálka ZBK MSK CZ 390 1
Czerwiec Marta Master OSP JRS Wroclaw PL 265 2
Dymes Pavel Kiara ZBK HK CZ 250 3
Loužilová Hana Beira Sirius CZ 245 4
Kalinowska Katarzyna Diego OSP JRS Wrocław PL 225 5
Kosinová Veronika Bert SDH Horní Bříza CZ 150 6
Hurábová Simona Grot Sirius Rescue Pardubice CZ 145 7
Hušek Miloš Isis Sirius Rescue Pardubice CZ 90 8
Hrubešová Zuzana Joy ZBK HK CZ 75 9
Felcmanová Věra Henry KK VFU Brno CZ 50 10
Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek Umístění
Hušek Miloš Isis sutiny 90 8.
Hurábová Simona Grot sutiny 145 7.
Loužilová Hana Beira sutiny 245 4.
Hluštíková Hana Ally plochy 200 5.