Cvičení SIRIUS Rescue Pardubice s psovody z OSP JRS Wroclaw, Náchod, 23. – 24. 7. 2016

23.-24.7.2016 pořádal Sirius Rescue Pardubice výcvik s polskými hasiči – psovody z OSP JRS Wroclaw. Cvičení proběhlo na demolici továrny Tepna v Náchodě a v bývalých vojenských objektech Josefovské pevnosti. Při cvičení jsme si vyměnili nové poznatky z výcviků záchranných. Výcvik byl rozdělen na práci se zkušenými staršími psy a na práci se štěňaty a mladými psy, kterých na tomto výcviku byla téměř polovina. Náchodská sutina opět prověřila pohyb psů v těžkých sutinách a objekt v Josefově nabídl práci v rozsáhlých členitých sklepech. Výcviku se zúčastnilo 20 psovodů se 23 psy. Zázemí pro přespání a stravování nám poskytli hasiči SDH Náchod-Běloves ve své hasičské zbrojnici a za to jim patří velké poděkování.