18. 8. 2016 Přednáška a ukázky výcviku pro děti z příměstského tábora „Se zvířátky a canisterapií“, Brno

Ve čtvrtek 18.8. naši členové předvedli dětem z příměstského tábora „Se zvířátky a canisterapií“ v brněnské botanické zahradě ukázku výcviku záchranných psů a přednášku o správném chování ke psům. V této činnosti nás podporuje Nadace ČEZ a MČ Židenice.