Interní přezkoušení SIRIUS, Brno, 19. 3. 2017

V neděli 19. 3. se v Brně za hezkého počasí uskutečnilo interní přezkoušení SIRIUS. Týkalo se dvou specializací – vyhledávání plošné a v sutinách, rozhodčími byli Pavel Šabacký a David Hynek. Tento termín se zúčastnilo celkově pět psovodů, kteří chtěli ověřit schopnosti svého záchranného týmu. Úspěšnost byla různá: sutinové přezkoušení bohužel nesplnil žádný ze dvou zúčastněných týmů, zato na plochách byli uspěšní tři ze čtyř. Každý ověřoval různé úrovně zkoušek speciálů – od atestů, přes FL-A po FL-E. Velký dík patří všem pomocníkům, kteří ochotně figurovali – konkrétně Lence Štverkové, Janě Svobodové, Petrovi Svobodovi, Míle Hákové, Pavle Foltynové, Radimovi Pelánovi, Jiřímu Dvořákovi a Lindě Werbikové. Gratulujeme všem zúčastněným a věříme, že přezkoušení bylo užitečné a každý si z něj odnesl nové zkušenosti a zážitky.

Tuto aktivitu podpořil Jihomoravský kraj
Výsledky našich členů:
Psovod Pes Kategorie Výsledek
Dvořák Jiří Kaira IPS P splnil
Pelán Radim Audi IPS P splnil
Vasilov Adam Damon IPS P splnil
Werbiková Linda Buffy IPS P nesplnil
Huštíková Hana Ally IPS S nesplnil
Vasilov Adam Damon IPS S nesplnil