Polná Cup 2017, 6. 5. 2017

Dne 6. května se konal již pravidelný závod v praktickém vyhledávání – Polná Cup 2017.

Krátká zpráva od vedoucího a zároveň pořadatele akce Jirky Dvořáka:

Psovodi se svými psy měli za úkol najít celkem pět osob, čas práce v každém terénu byl maximálně 20 minut, ale tuto informaci psovodi neobdrželi. Znali individuálně pouze čas příjezdu do koordinačního místa zásahu 15 min před zahájením práce v terénu „ A“. Během té doby se psovod zaregistroval a dostal písemné instrukce k práci v terénu (co se stalo, počet osob, omezení, místo výchozího bodu, čas započetí práce atd.). Co se stalo: V místním hotelu došlo k teroristickému útoku (odpálil se sebevražedný atentátník). Pohřešovány byly dvě osoby. Úkolem bylo co nejrychleji prohledat prostor uvnitř budovy (měřil se čas). Případné nálezy nahlásit veliteli zásahu vysílačkou. Týmy se pohybovaly v terénu samy.  Práce byla ztížena nepříjemnými hlasitými zvuky a v jedné části asi čtyřmetrovým žebříkem , který bylo nutné absolvovat tam i zpět. Po zhruba hodinové přestávce se tým přesunul k terénu „B“, kde obdržel opět písemné instrukce k vyhledávání. Úkolem bylo prohledat terén vyznačený na mapce a případné nálezy do mapky zakreslit. Hledaly se dvě osoby. Po ukončení práce dostal psovod poslední instrukci k prohledání ještě jedné části terénu, kde byla spoře ukrytá jedna osoba, která po označení mohla psa odměnit. Po nahlášení nálezu této osoby se zastavil čas vyhledávání. Akce se zúčastnilo 15 týmů a nikomu se nepodařilo najít všechny osoby. Ještě jednou bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pořádání této akce a psovodům za profesionální vystupování.

Jirka Dvořák

Tuto aktivitu podpořil Jihomoravský kraj
Výsledky našich členů:
Psovod Pes Umístění
Dražanová Jitka Kifisia 12.
Hrstková Hana Nessie 4.
Hušek Miloš Isis 14.
Hušková Simona Grot 15.
Loužilová Hana
Beira 9.