Školení první pomoci, Brno, 27. 1. 2018

V sobotu 27. 1. 2018 naši členové po členské schůzi fyzických osob SIRIUS pokračovali každoročním školením 1. pomoci člověku ve spolupráci s Českým červeným křížem Brno. Za SIRIUS se zúčastnili Jana Dohnalová, Pavel Šabacký, Radim Pelán a Luboš Homoláč.

Přečtěte si krátkou reportáž Jany Dohnalové z tohoto školení:

Dne 27.1.2018 se členové spolku Sirius zúčastnili školení první pomoci, které proběhlo v prostorách Českého červeného kříže v Brně. Školení bylo nejen teoretické, kdy jsme si připomněli informace, které podvědomě známe, ačkoli ve stresu se nám nemusí vybavit, ale i praktické, a účastníci si vyzkoušeli manipulaci s člověkem v bezvědomí nebo jeho uložení do stabilizované polohy. Dále jsme se věnovali první pomoci, např. při epileptickém záchvatu, hypoglykemii, bezvědomí nebo tepenném krvácení.  Tato cvičení probíhala prakticky a každý účastník měl možnost se vyjádřit a předvést, jak by u těchto zranění postupoval. Na konci školení byl prostor na dotazy účastníků a vedoucí kurzu všechny otázky ochotně zodpověděl.

Jana Dohnalová

Tuto aktivitu podpořil Jihomoravský kraj