Atesty Ministerstva vnitra ČR ve specializaci plochy, Pouště, 21. 5. 2018

V pondělí 25. května se sjelo na bývalou vojenskou základnu u Třešti šest psovodů se psy, figuranti a odborná komise pod vedením kpt. Ing. Vladimíra Makeše. Dopoledne proběhla poslední příprava terénů a po poledni se všichni sešli, aby si psovodi vylosovali pořadí a dostali nezbytné informace o průběhu akce. Následovalo ověření chování psa u osoby ( něco jako přímé označení s následným odložením) a posouzení ovladatelnosti psa – přivolání ve stížených podmínkách.Potom už podle startovních čísel odcházeli účastníci do lesů vybaveni mapou se zakresleným prostorem k vyhledávání ztracených osob bez pomocí navigačních přístrojů. K dispozici bylo několik terénů a všechny měly rozlohu cca pět hektarů. Psovod který si našel svůj terén se ohlásil vysílačkou základně a popsal přesně místo, kde se nachází. Někdo použil markanty v terénu, někdo souřadnice. Na základě této informace si jej dohledal „duch“, který se pak celých třicet minut hledání mlčky ale soustředěně pohyboval za psovodem.Já osobně jsem se pohyboval za pány Pavlem Trollerem a Radkem Andělem ze SZBK ČR. Druhý z nich byl nakonec jedním ze tří úspěšných. Náš člen Radim Pelán, jehož duchem byl pan Makeš, našel sice jen jednu osobu, ale byl pochválen za přehled v terénu a systematickou práci. Bohužel pro malou Audi byl terén tak náročný, že při překonávání hustých a neprostupných míst prostě občas vypnula nos, což se jí stalo osudným. Po denním hledání ještě psovodi odpověděli na třicet otázek testu, který řešil především problematiku chování se na zásazích, strukturu IZS, teoretické znalosti map a komunikace pomocí vysílaček a také několik zásadních situací z první pomoci člověku. Tady mohl být Radim spokojený, měl v celém testu jen čtyři nesprávné odpovědi. Ale samozřejmě k postupu na noční práce mu to už nepomohlo. Noční vyhledání proběhlo s pomocí GPS, do které měl každý psovod nahrán svůj terén a časový limit byl třicet pět minut. Hledání probíhalo ve dvojicích, každý ale samozřejmě jen ve své části terénu a tak záleželo i na komunikaci mezi psovody, kteří znali celkový počet ztracených osob. Nálezy tentokrát hlásili nejen jmény figurantů, ale taky přesným udáním souřadnic. Pojetím této akce jsem byl i jako člen komise velmi nadšen, vše bylo smysluplné a v maximální pohodě a klidu pro startující i posuzující. Blahopřeji úspěšným a těším se na další atesty. Děkuji Radimovi za reprezentaci a taky Janě Dohnalové, která byla na akci pozvána jako figurant.

Pavel Šabacký

V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj.