Pohár plemen záchranných psů, Boří les u Břeclavi, 2. 6. 2018

Dne 2.6.2018 jsme se s Appy zúčastily celorepublikové akce Svazu záchranných brigád – Poháru plemen dle zkoušky ZTV1 a ZZP1, který se koná jednou ročně. Letos soutěž pořádala Jihomoravská brigáda SZBK ČR v areálu trenažeru Boří les u Břeclavi. Družstva jsou složena ze tří zástupců stejného plemene, kdy všichni členové nastupují na start současně. Jeden nastupuje na poslušnost, druhý na hledání osob v sutinách a třetí na hledání osob v ploše. Naše družstvo nastupovalo až ve 13 hod, kdy byla znát už únava psů z dopoledního čekání na start ve velmi teplém počasí. My jsme s Appy nastupovaly na hledání osob v sutinách, kdy nás čekalo prohledat rozsáhlý administrativní objekt, včetně sklepa. Appy našla pouze jednu osobu (za velmi dobře), o druhé osobě věděla, že je někde schovaná, ale bohužel se ji nepodařilo dohledat a kolem třetí jsme jen prošly. Svoje udělalo i nedostatečné napachování figuratů, kdy jsme už stály na startu závodu a oni se šli teprve schovat. Nicméně jsme s Appy získaly další cenné zkušenosti, vyzkoušela jsem si postup dle svazových zkoušek, které mají určité odlišnosti od těch mezinárodních. Naše družstvo Parson Russell teriérů skončilo na 9. místě.

Míla Háková