Ukázka výcviku záchranných psů, Brno Židenice, 22. 6. 2018

Ve dvoře Základní školy na Gajdošově ulici v Židenicích se 22.6. konala ukázka záchranných psů s povídáním o správném chování ke psům a o ochraně před agresivním psem. Ukázka proběhla dvakrát za sebou, nejdříve pro první a potom pro druhé třídy. Dětem se akce líbila a ti, kteří se nejvíce zapojovali do diskuse, obdrželi propagační předměty organizace Sirius.

S Codym a Sayme mezi děti přišel Pavel Šabacký.

V této činnosti nás podporuje Nadace ČEZ, MČ Židenice a Jihomoravský kraj.