Atesty MV ČR – plochy, Kounov, 2. 11. 2018

Dne 2.11.2018 proběhly plošné atesty MV v Kounově. Denní část probíhala kompletně za použití mapy, případně jiných analogových pomůcek (buzola a podobně). Přesun k prostoru byl necelé tři kilometry dlouhý a na jeho konci byla nalezena osoba, u které byla ověřena kvalita značení psa, štěkání, obtěžování, případné napadání. Následně dostal psovod přidělen jeden ze čtyř terénů a se svým „duchem“ se v časovém limitu třiceti minut ( +3  za každou nalezenou osobu ) pokusil nalézt všechny pohřešované. Z osmi účastníků se to povedlo šesti.  Noční část probíhala v blízkosti základny, každý psovod měl svůj prostor, přesun k němu a následný pohyb v něm byl s pomocí GPS, nálezy osob s udáním souřadnic. Časový limit byl třicet pět minut ( +5 za každou nalezenou osobu ), pracovalo se ve dvojicích. Noční částí nás úspěšně prošlo pět psovodů se svými psy. Tyto plošné atesty patřily k jedněm z těžších, kterých jsem se kdy účastnila, byly zaměřeny i na fyzickou kondici psovoda – přesun do kopcovitého terénu, noční prostory byly ve strmějším stoupání, občas se psovod musel pohybovat „4×4“.

Naďa Kramolišová

Úspěšně atest splnila Naďa Kramolišová, nedařilo se Šárce Chmelové, která nastupovala za MP Praha.

Praktickou činnost organizace Sirius podporují Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj.