Výcvikové soustředění, Chbany, 3.-6. 7. 2020

První červencový víkend pořádala naše organizace soustředění na sutinovém trenažéru ve Chbanech u Žatce. Psovodi využili možnosti,
které nabízí sutinový trenažér, i když se ve vysokých teplotách nedalo cvičit příliš dlouho v kuse. Část psovodů cvičila klasicky, někteří si nechávali připravit speciální situace a na konci každého dne se ochladili v nádrži Nechranické přehrady, kde v kempu přespávali. Z oněch speciálních situací bych jmenoval například dva figuranty zasypané těsně vedle sebe nebo tlak na psa i psovoda v části sutiny, kde nikdo ukrytý nebyl. Součástí tréninku byla i práce s GPS Garmin Alpha, která byla zakoupena díky podpoře Nadace ČEZ.

V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj a Nadace ČEZ.