Výcvikové soustředění, Chbany, 3.-6. 7. 2020

První červencový víkend pořádala naše organizace soustředění na sutinovém trenažéru ve Chbanech.

V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj a Nadace ČEZ.