Výcvikové soustředění, Bedřichov, 19.-26. 7. 2020

Týden v červenci patřil výcvikovému soustředění hledání v ploše, které se konalo v Bedřichově. Naši členové pravidelně trénovali jak hledání v ploše, tak i poslušnost na blízkém fotbalovém hřišti a zároveň také práci s GPS Garmin Alpha, která byla zakoupena díky podpoře Nadace ČEZ.

V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj a Nadace ČEZ.