Atesty MV ČR – sutiny, Mimoň, 17. 9. 2020

Dne 17.9.2020 v oblasti Ralska, u Mimoně proběhly sutinové atesty Ministerstva vnitra. Atestů se zúčastnilo 11 psovodů z různých organizací i profesionálních složek IZS. Denní část probíhala na dvou prostorech, k práci byl stanoven limit 25minut. Prvním prostorem byl stojící objekt, kde se ukrývala jedna osoba ve výšce. Práci lehce ztěžoval vítr a také povaha objektu, který byl doslova děravý jako cedník 🙂 Následoval přesun na sutinu, kde pro úspěšné absolvování denní části atestu, bylo potřeba najít dvě osoby, které byly ukryty pod sutinou. Práce byla zaměřena jak na samostatnost psa, tak i na pohyb v nepříjemné terénu. Denní část úspěšně absolvovalo 8 psovodů se svými psy. Na noční část se pořadí psovodů obrátilo – s Nicky jsme šly předposlední (bylo to dlouhé a pěkně chladné čekání)  Noční část probíhala opět na poctivé sutině. Jednalo se o zcela čerstvou rozlehlejší sutinu, která byla jen 2 dny před atesty vytvořena těžkou technikou. Práce byla zaměřena na samostatnost psa, na průchod stísněným prostorem (byla to zároveň průlezka i pro psovoda :-))  Na práci byl stanoven čas pouhých 15min, hledaly se 2 osoby. Nakonec atesty zvládlo 7 psovodů – 5 prolongujících a 2 noví. Jsem moc ráda, že mezi úspěšnými jsme i my s Nicky, pro kterou to vzhledem k věku (za necelý měsíc oslaví 10 let) , byly poslední sutinové atesty.  
Naďa Kramolišová