Shromáždění delegátů IRO, 28. 9. 2020, Salzburg

28. září 2020 jsem se zúčastnil volebního shromáždění delegátů IRO v Salzburgu. Po prezentaci všech zpráv došlo k ukončení činnosti dosavadního presidia a představily se dvě skupiny nových kandidátů. Jednu skupinu v čele s Aloisem Balogem navrhlo bývalé presidium a druhou, v čele s Ove Syslakem, slovinská organizace EVRPL. Počtem hlasů 24:23 bylo zvoleno presidium první z navržených. Následovala hlasování o návrzích změn ve stanovách a směrnicích IRO ( Antrag / Motion1 – 9 ), kromě třetího bodu prošly všechny ostatní. Veškeré materiály najdete v interní sekci v německém a anglickém jazyce. Pavel Šabacký