Mistrovství České republiky psovodů organizací zařazených do IZS ČR, Mimoň, 10.-11. 9. 2021

Ve dnech 10.-11.9. se konalo na Starých Splavech a v okolí Mimoňe 16. Mistrovství integrovaného záchranného systému v sutinovém a plošném vyhledávání. Nominováno bylo 8 družstev, včetně týmu Sirius, které bylo ve složení: Žaneta Pavlíková – vedoucí družstva, sutiny – Radim Pelán s Peggy, plochy Lenka Štverková s Bentlym.
Začínalo se v pátek slavnostním zahájením a následně nočními pracemi. Podle přiděleného času, byly týmy postupně odvezeny k hlavnímu stanu štábu odkud vedoucí družstva koordinoval své členy. V sobotu se mělo pokračovat denní práci pro sutináře i plochaře a dále novinkou – společnou týmovou prací a testem pro vedoucí družstev. Na stanoviště se vydalo pouze jedno družstvo, ale posléze bylo celé mistrovství pozastaveno a následně ukončeno z důvodu nahlášeného reálného pátrání po pohresované dívce. Takže byly povoláni všichni psovodi že závodu, kteří mají plošný atest MV. Včetně členky našeho týmu Lenky Štverkové.

Organizátoři se po návratu všech nasazených psovodů rozhodli udělat vyhodnocení alespoň z noční části. Radim Pelán s Lenkou Štverkovou každý se své kategorii obsadili krásné 5.místo. A společně s Žaneta Pavlíkovou, obsadili celkové 4.misto družstvech.

Další naše členka Šarka Chmelová, reprezentující MP Praha. Vyhrála kategorii sutin.

Děkujeme za vzornou reprezentaci Siria a gratulujeme.

 

V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj.