O nás

Psi mají vysoce citlivý čich a člověk umí využít této jejich jedinečné schopnosti při hledání pohřešovaných nebo zavalených osob. Tomuto speciálnímu výcviku psů se věnuje v České Republice několik stovek dobrovolníků, kteří jsou prostřednictvím Integrovaného záchranného systému povoláváni na hledání pohřešovaných nebo zavalených osob. Jednou z nich je organizace SIRIUS.

Kde pomáháme
Ročně se v České republice ztratí na 50 lidí. Mezi nimi je zhruba 20 dětí. Opakovaně bývají lidé zavalováni sesuvy půdy nebo zasypáváni troskami svého vlastního obydlí…
Naši členové, kteří jsou atestováni Ministerstvem vnitra ČR nebo Mezinárodní organizací pro záchranné psy IRO, se zúčastňují pátrání po pohřešovaných osobách v České Republice a nasazeni byli také po zemětřesení v zahraničí (Turecko, Irán).
Akce
Při zásazích ať už během přírodních katastrof nebo při hledání ztracených a pohřešovaných osob jsou důležité zkušenosti a znalosti psovoda. Proto se naši psovodi zúčastňují přímo nebo jako pozorovatelé praktických součinnostních cvičení a soutěží, pořádaných MV ČR nebo v zahraničí v rámci akcí pořádaných mezinárodní organizaci záchranných psů IRO. V rámci prověřování kvality a akceschopnosti týmů se naši členové zúčastňují jak praktických součinnostních cvičení tak záchranářské sportovní činnosti. Naši členové jsou účastníky a zároveň držitelé nejvyšších ocenění z Mistrovství světa záchranných psů a z Mistrovství jednotlivých států.
SIRIUS se kromě výcviku záchranných psů věnuje stejnou měrou vzdělávání a zvyšování informovanosti širší veřejnosti o možnosti využití psů při záchraně lidských životů. Spolupracujeme s odborníky a zajišťujeme podporu zájemcům o záchranářský výcvik a to především ve formě pochopení celkového výcviku psa, jeho výchovy a socializace a osobnostní průpravy psovoda po stránce odborně kynologické, zdravotnické a také psychologické.
Tréninky

Pro poskytnutí kvalitní pomoci je potřeba tréninku záchranného psa pravidelně a to jak ve vyhledávání a označování osob tak v poslušnosti a dovednosti. Naši členové se věnují tréninku především individuálně, zpravidla jednou týdně v různých prostředích, nebo využívají společných cvičení. Každoročně pořádáme několik společných tréninků a letní výcviková soustředění. Jejich propozice naleznete v sekci kalendář akcí. Nedílnou součástí výcviku záchranného týmu je i zvyšování kvalifikace psovoda v dovednostech jako jsou slaňování, poskytnutí první pomoci, práce s mapou a GPS.

Členství

Sdružení je otevřené pro fyzické i právnické osoby i pro mládež. Pokud máte zájem o členství, kontaktujte nás.

Jak nám Vy můžete pomoci

Vaše podpora ať už formou finančního daru nebo přímo potřebného materiálu nám pomáhá zkvalitňovat naši práci. Každý trénink, kompletní a udržovaný záchranářský materiál, každé školení je pro naše psovody důležité. Naše organizace je nezisková, žádné přímé finanční prostředky nejsou poskytovány přímo psovodům, ale jsou použity na nákup materiálu, na zajištění výcviku, školení apod. Děkujeme Vám!


Máte zájem v rámci Vaší akce, dětského dne, soutěže atd. o ukázku výcviku záchranných psů? Kontaktujte nás, rádi přiblížíme výcvik záchranných psů širší veřejnosti.

Jsme uvedeni na webových stránkách hledani-pohresovanych.webnode.cz, kde naleznete kontakty na dobrovolné organizace či skupiny, kteří mohou pomoci při pátrání po pohřešovaných osobách v terénu, převážně pomocí záchranných psů.

Tato činnost je poskytována zcela ZDARMA.