Letní výcvikové soustředění na sutinovém trenažéru v Berlíně, DE, 10. – 15. 7. 2013

Pro první ročník letního výcvikového soustředění organizace Sirius byl zvolen sutinový trenažér v Berlíně (DE). Sešlo se nás celkem 15 účastníků, a protože jsou naše akce otevřené všem záchranářům bez rozdílu příslušnosti k organizaci, tak kromě našich členů jsme přivítali kolegy z několika různých brigád SZBK a také slovenské K7. Trenažér byl vybudován organizací Arbeiter-Samariter-Bund LV Berlin e. V. v čele s nynějším viceprezidentem IRO Detlefem Kühnem a nachází se zde velké množství úkrytů a jejich různých typů – temné místnosti, výšky, kanály, skříňky, bedny, palety, pneumatiky, mini-bludiště, poschoďové budovy, hloubkové úkryty s až dvoumetrovou vrstvou suti, úkryty ke kterým se pes musí dostat přes různé prolézačky atd. Do spousty hloubkových úkrytů se dostávalo přes podzemní šachty, takže místo které pes označoval, nebylo předem kontaminováno pachem figuranta nebo pomocníků. Velmi přínosná pro všechny byla také roura s víkem speciálně upravená pro nácvik vyštěkání. Cvičilo se denně ve čtyřech různých časech na malé a velké části sutiny, takže i když nás bylo celkem 15 cvičících psů, nebyl problém pro psovoda stihnout dvakrát denně dvoukolový trénink. Kromě trenažéru jsme měli k dispozici i cvičební plochu s překážkami. Všichni si také nenechali ujít možnost výletu a to formou návštěvy vyhlášené berlínské ZOO nebo prohlídky města – cesta do centra trvala místním S-Bahnem slabou půlhodinku. Večery jsme trávili nad skvělým grilovaným masem ve společnosti německých kolegů. Zde patří hlavní dík Berndovi Eckardtovi, který se o nás po celou dobu staral. O víkendu se pak konaly národní zkoušky podle IPO-R, které posuzovali mezinárodní rozhodčí pan Detlef Kühn a Pavel Šabacký, a na které nastoupili jak němečtí tak čeští záchranáři (více o těchto zkouškách níže). Protože jsme ani zdaleka nestihli využít všechny možnosti, které takové kvalitní sutiny nabízí, využijeme pozvání německých kolegů na příští rok. Druhý ročník letního výcvikového soustředění se tak bude opět konat v Berlíně.

Národní zkoušky IPOR, Berlín (DE), 13.-14.7.2013

Němečtí kolegové využili přítomnost mezinárodního rozhodčího – našeho člena Pavla Šabackého na letním soustředění na jejich sutinovém trenažéru v Berlíně a pod hlavičkou místní organizace Arbeiter-Samariter-Bund LV Berlin e. V. uspořádali národní zkoušky IRO. Rozhodčími byli mezinárodní rozhodčí IRO pánové Pavel Šabacký a Detlef Kühn. Zkoušky probíhali ve všech stupních v kategorii sutin a ploch a kvalitní výkony s pozitivními výsledky předvedli všichni účastníci. Organizaci Sirius na těchto zkouškách reprezentovali Martin Falk s Gerym v kategorii T-A a Veronika Smějová (org. jednotka ZKS Poodří) s Jolly a Pavla Foltynová s Brandy v nejvyšší kategorii sutin T-B. Všechny jejich disciplíny posuzoval pan rozhodčí Detlef Kühn. Na všech našich psech již byla znát únava z předešlého několikadenního tréninku, ale i přesto Martin Falk s Gerym na sutině vybojoval 171 b. a na poslušnosti 89 b., celkově zkouška ve známce dobrá, Veronika Smějová s Jolly na sutině 158 b. a na poslušnosti 78, celkově ve známce uspokojivě a Pavla Foltynová s Brandy na sutině 161 b. a na poslušnosti 90 b., celkově ve známce dobrá. Těšíme se na další úspěšné výkony našich členů.

Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek Známka Umístění
Smějová Veronika Jolly RH T B 251 b. dobře
Foltynová Pavla Brandy RH T B 236 b. uspokojivě
Falk Martin Gary RH T A 260 b. dobře