Pracovní setkání k 10. výročí založení záchrannářské kynologie v IZS, 26. 7. 2013

U příležitosti 10. výročí založení a uceleného fungování záchranářské kynologie v rámci IZS uspořádalo MV – GŘ HZS pracovní setkání. Pozvánku obdrželi představitelé záchranných a bezpečnostních sborů, zástupci a vybraní kynologové nevládních organizací zabývající se záchranářskou kynologií v rámci IZS, mezi které patřili i naši členové Šárka Chmelová, Pavel Šabacký a Veronika Smějová, ta byla ovšem na setkání v rámci své profese – je kynologem HZS ČR. Všichni přítomní u této příležitosti obdrželi pamětní list a plaketu. V rámci tohoto setkání probíhali i ukázky související s činností záchranářské kynologie.

Články, videa a fotky:

televizní reportáž: http://www.barrandov.tv/video/16020-hlavni-zpravy-27-7-2013 cca 16. minuta

http://www.hzscr.cz/fotogalerie/ukazky-zachranarske-kynologie.aspx

http://www.hzscr.cz/fotogalerie/oceneni-deseti-let-zachranarske-kynologie.aspx

http://www.regionplzen.cz/zpravodajstvi/?ve-zbiroze-budou-k-videni-v-akci-zachranarsti-psi