Odborná příprava HZS zaměřená na pátrání po osobách v terénu, Tršice, 24. 10. 2014

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje uspořádal 24. října 2014 ve večerních hodinách v okolí obce Tršice na Olomoucku odbornou přípravu zaměřenou na pátrání po osobách v terénu. Jedna část této odborné přípravy byla zaměřená na spolupráci jednotek HZS Olomouckého kraje s kynology se záchranářskými psy. Cílem bylo ověřit spolupráci při určování propátrávaného prostoru za použití turistických GPS navigací a systému GINA. Zúčastnění psovodi byli přednostně vybráni z řad atestovaných kynologů. Cvičení se zúčastnili tři psovodi městské policie, mezi které patří i náš člen Petr Svoboda, a čtvrtým psovodem byla naše atestovaná členka Pavla Foltynová s Brandy. Vybavení, které bylo na této akci využito, bylo zakoupeno v rámci projektu Nadace ČEZ.