Reklasifikace MRT (prodloužení atestů IRO), Tritolwerk, AT, 27. – 29. 10. 2014

Splnění atestů IRO (MRT) znamená zařazení psovoda se psem na mezinárodní seznam IRO psovodů připravených k zásahu po dobu dvou let. Po dvou letech nebo v případě, že pes dosáhl deseti let, je nutné platnost připravenosti k zásahu ověřit reklasifikací, která se každoročně koná těsně před vlastními atesty IRO. Letos se reklasifikace a následně pak přímo MRT konaly v rakouském vojenském areálu v Tritolwerku, který obsahuje mnoho sutinových stanovišť věrně imitující reálné sutiny. Do všech úkrytů v sutině bylo možné vlézt podzemním tunelem. Reklasifikace je méně náročná než samotné MRT, psovodi nemusí spát ve stanech v BoO, ale mají vlastní ubytování v hotelu. Reklasifikace obsahuje jen tři sutinové pracoviště a dále minoritní úkoly první pomoc psa (teoreticky a prakticky), test znalostí INSARAG, slaňování se psem následované hledáním osoby a nově také rubble agility. Rakouští kolegové měli celou akci výborně organizovanou a bylo především vidět výbornou spolupráci několika rakouských organizací na této akci. Na každém sutinovém stanovišti byly dva posuzující, vždy jeden z řady mezinárodních rozhodčích a druhý z oddělení praktického nasazení IRO. V pondělí večer proběhla registrace a testy z první pomoci psu a INSARAG guidelines. První sutinové stanoviště byla sutina o velikost cca 20 x 20 m složená především z betonových panelů a byly zde ukryté dvě osoby. Na druhé stanoviště se psovodi dostali podzemním tunelem, který obsahoval různé překážky (to imitovalo rubble agility). Druhé stanoviště se skládalo z půlky pobořeného domu a další sutiny o velikosti cca 15 x 15 m a opět zde byly ukryty dvě osoby. Následovalo slanění se psem, vyhledání jedné osoby v místnosti pro prověření, jestli nebyl pes slaněním stresován a dále praktická první pomoc psu. V nočních hodinách proběhlo poslední hledání na dalším sutinovém stanovišti podobného charakteru jako první stanoviště ve dne, opět s dvěmi ukrytými osobami. U všech stanovišť dostal psovod scénař události, v souladu s INSARAG se doptal na další informace a po skončení práce musel provést rozbor své práce. Naše členka Pavla Foltynová s Brandy v roce 2012 úspěšně absolvolvala MRT, a proto se v letošním roce reklasifikace zúčastnila. Brandy celkově označila šest osob, bohužel u jedné Pavla nedohledala, kde Brandy štěká a přivolala ji. Obecně byl na stanovištích dost velký vítr a pach osob se na sutině točil a psi označovali pach dost daleko od osob. To se zřejmě stalo osudným i pro Pavlu s Brandy a v celkovém hodnocení reklasifikace neuspěla. I přes tento neúspěch byla účast naší členky velmi přínosná, protože čeští psovodi se oproti jiným národnostem těchto akcí příliš nezúčastňují a chybějí jim tak důležité zkušenosti a informace.