Mistrovství České republiky psovodů organizací zařazených do IZS ČR, Spáleniště, 7.-9. 9. 2018

Toto mistrovství proběhlo v krásném prostředí Spáleniště (Přední  Výtoň) 7.-9. září 2018 a Sirius z.s. měl několikeré zastoupení. Kromě startujícího družstva ve složení Luboš Homoláč – vedoucí, Hana Hluštíková – sutiny a Lenka Štverková – plochy nastoupili i další členové. David Hynek jako vedoucí družstva HZS ČR a Naďa Kramolišová – sutiny za Policii ČR, oba zaměstnaní v těchto složkách a Pavel Šabacký jako rozhodčí.

Činnost organizace podporuje Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj.
sirius-rescuerajce.net