Atesty MV ČR – sutiny, Brno, 5. 10. 2018

Sutinové atesty v Brně

Pátého října 2018 se do Brna sjelo jedenáct psovodů se psy z nejrůznějších organizací, aby se pokusili buď o prolongaci nebo o zařazení na seznam úspěšných. K akci došlo v areálu bývalé továrny Ergon, která je již delší dobu po odstřelech ideální možností pro podobnou prověrku. Denní část vyřadila tři účastníky (mezi nimi jsem byl i já s Koudym), kteří nezvládli najít všechny osoby na pracovišti rozděleném na dva úseky. V prvním z nich se ještě všem podařilo najít a označit osobu ve výšce, ale druhá partie již byla nad jejich síly. Nebylo složité označit osobu umístěnou v dutině cca osm metrů od místa pro pohyb psovoda, ale pach figuranta vzdáleného asi patnáct metrů v rohu sutiny byl natolik rozbíjen větrem, že se pes musel perfektně a trpělivě propracovat až k přesnému místu, kde se dala osoba označit.

Pavel Šabacký

Do druhé části postoupilo 8 psovodů se psy, my s Nicky po losování ze dne, jsme opět šly na řadu až poslední. Noční práce se už odehrávala pouze na jedné sutině. Psovod dostal instrukce od komisaře a od té chvíle to bylo jen na něm a psovi. Terén nebyl nějak rozlehlý, rozměry odpovídaly více reálu  do kterého se člověk může při zásahu v ČR dostat. Nicky pracovala hezky, pěkně samostatně, ani jí nic jiného nezbylo, protože psovod se mohl pohybovat pouze po jedné hraně vytyčeného terénu. Práci jsme ukončily s počtem tří nálezů. Všechny osoby byly ukryty bezkontaktně ( k jedné prý pes mohl prolézt ), dvě z nich blíž u sebe, jedna osoba „smrděla“  z více míst, tak si to pes musel hezky dohledat. Jeden figurant byl poctivě zahrabaný pod cca dvoumetrovou vrstvou sutiny. Po nočním vyhodnocení bylo úspěšných 6 týmů, kdy řady atestovaných byly rozšířeny o dva nové týmy, zbytek tvořily prolongace nebo generační obměna psů.

Naďa Kramolišová

Kromě Nadi Kramolišové splnili atest ještě dva členové Sirius. Šárka Chmelová za MP ČR a Petr Svoboda za HZS ČR.

Činnost organizace Sirius podporuje Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj