Praktický závod kynologických týmů, Pardubice, 25. 5. 2019

Závod obestřený „tajemstvím“

V sobotu 25.5.2019 se pětičlenná skupina ve složení Veronika Ciesariková, Marcela Krihová, Leona Sackeová, Žaneta Pavlíková a Petr Svoboda se svými psími parťáky, za doprovodu Lenky Štverkové, zúčastnila Praktického závodu kynologických týmů v Pardubicích, pořádaného SDH Svítkov – Popkovice v kategorii plochy-začátečníci. Zprvu pro nás bylo překvapením, že informací k tomuto závodu nebylo mnoho, bylo to však účelem a vzápětí po slavnostním zahájení se nám dostalo vysvětlení. Na týmy psovod a pes čekalo pět stanovišť, ale stále s „tajemným“ scénářem, jen časový harmonogram nás informoval, na kterém stanovišti máme nastupovat v daný čas.

Stanoviště jedna: První pomoc psovi
Vycházelo z reálné situace, kdy se pes napíchl na drát trčící na sutině. Psovodi museli popsat první pomoc a další postup.

Stanoviště dva: První pomoc člověku
Komisař tohoto stanoviště nás zavedl do lesa, kde se nacházela zmatená žena s bolestí kotníku. Po oslovení, odložení psa, následovalo doptávání. Dostalo se nám odpovědí, že paní trpí cukrovkou, ráno před procházkou si píchla inzulín a nenajedla se. V jejím batohu byla tatranka, která ji v první chvíli pomohla. Přesto byla přivolána RZS a paní ji byla předána.

Stanoviště tři: Pohřešovaná matka s dítětem
Na tomto stanovišti nám komisařka ukázala bezpečný prostor po kterém se můžeme pohybovat a zbytek práce už bylo na psech. Vyhledání pohřešované maminky s dítětem trvalo od několika desítek vteřin až po minuty. Na tomto stanovišti byl důležitý čas nálezu, který rozhodoval o celkovém umístění, při rovnosti bodů.

Stanoviště čtyři: Pohřešovaná osoba, orientace v mapě a práce s vysílačkou
Na tomto stanovišti nám předal komisař mapu, na které jsme mu měli ukázat v kterých místech se nacházíme a po určení správného místa, z jiné mapy, byl překreslen terén. Dále psovodi dostali vysílačku, kterou budou hlásit nálezy osob (hledala se jedna), popsali techniku práce a šlo se na to.

Stanoviště pět: Dvě pohřešované osoby
Páté stanoviště s největší plochou na propátrání. Nekompromisní komisařka nechala prvotní iniciativu na psovodech, ti se museli vyptat na věci potřebné k zásahu, které jim komisařka odpověděla. Středem terénu vedla cesta, z které bylo třeba propátrat 50m na obě strany po celé vyznačené délce, psovodi se mohli pohybovat pouze po ní.

Pořadatelé zaslouží velkou pochvalu s organizací tohoto závodu, psovodi se setkali s reálnými situacemi, které je můžou při zásahu, ale i při tréninku či procházce v lese potkat. Počasí měli objednáno slunečné. Reprezentace našich členů dopadla skvěle, všem gratuluji k jejich umístění, vyzkoušeli si, kde mají psi nedostatky na kterých budeme pracovat a trénovat.

Výsledky našich členů:
Psovod Pes Výsledek
Pavlíková Žaneta Ell 1. místo
Krihová Marcela Tina 3. místo
Svoboda Petr Black Star Smolkovský les 5. místo
Ciesariková Veronika Strong ze Štípek 10. místo
Sackeová Leona Luccy 11. místo