Instrukčně metodické zaměstnání, Česká Kubice, 6. – 7. 6. 2019

Ve dnech 6.-7.6. se naši členové Jana Dohnalová a Luboš Homoláč účatnili plošného IMZ pořádaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze ve spolupráci s PČR, Horskou službou a MP Praha.
IMZ probíhalo při zázemí ZKO v České Kubici a okolí. Část byla teoretická, zameřená na topografii a orientaci v terénu, radiokomunikaci a na etické a taktické zásady kynologických pátracích týmů a na seznámení s aplikací Pátrač. V praktické části probíhalo cvičení na orientaci v terénu bez psů, vlastní terenní sektorové vyhledávání, a pak v rámci Quick search hledání podél cest. Všechna praktická hledání byla večer doplněna o rozbor práce od kpt. Makeše a naši členové si tak odvezli spoustu cenných a praktických zkušeností.

V této činnosti nás podporuje Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj.