Int. IRO Testing event, Bresso/Eupilio, IT, 22. 6. – 23. 6. 2013

Letošní mezinárodní zkoušky IRO v Itálii probíhaly v kategoriích ploch, sutin a vody. Jako rozhodčí byli delegováni panové Gerd Thanner (AT), Jaroslav Sedlák (CZ) a náš člen Pavel Šabacký (CZ). Tropické počasí výkonům především v ploše příliš nepřálo, ale pro kategorii vodní záchrana bylo velmi příjemné. V této kategorii startoval ve stupni B také poslední Mistr světa ve vodní záchraně Nicola Carrara, který se svým psem Life předvedl opravdu excelentní výkon. Sutinové vyhledání probíhalo na trenážeru, který nebyl ještě dostavěn, ale i tak představoval velmi kvalitní terén. Naši organizaci zastupovala Pavla Foltynová s Brandy v kategorii vodní záchrana ve stupni A a s 176 body na speciálu a 80 body na poslušnosti splnili mezinárodní zkoušku s hodnocením dobrá.

Celkové výsledky iro
Výsledky našich členů
Psovod Pes Kategorie Výsledek Známka Umístění
Foltynová Pavla Brandy RH W A 265 b. dobře