Výcvik na sutinovém trenažéru ve Vlkoši, 18. 1. 2014 , na sutině bývalé ciheny v Prostějově, 23. 2. 2014

Naši členové se výcviku věnují především individuálně – v lednu se menší skupinka našich členů vydala na vznikající sutinový trenažér do Vlkoše a ke konci února se poté vydala na sutinu do Prostějova, kde probíhalo loňské Mistrovství IZS ČR. Krátkou zprávu o výcviku ve Vlkoši můžete najít jako součást článku o sutinových trenažérech v časopise Pes a mačka 2/2014:

Hledajíce další tréninkové možnosti jsme se v lednu letošního roku rozjeli do Vlkoše (okres Přerov), kde v prostorách kynologického areálu budují členové Olomoucké záchranné brigády pod vedením pana Květoslava Štibory další trenažér. Výcvikový prostor je zatím ve stavu vzniku, i tak jsme si zde ale mohli zatrénovat vyhledávání osob ukrytých v několika typech úkrytů a v jejich těsné blízkosti i poslušnost a obratnost. K dispozici byly úkryty v suti, nad, pod, i v úrovni zemského povrhu, v malém „přístřešku“ s podlahou pokrytou plastovými lahvemi, a v neposlední řadě také několik nelehkých úkrytů v různě poskládaných pneumatikách.