8. 12. 2013 Benefiční koncert, Brno

Letošní druhá adventní neděle patřila benefičnímu koncertu konaného ve prospěch záchranných psů, který pořádalo neziskové občanské sdružení Sirius, o.s. Předvánoční matiné se konalo v sále Janáčkovy akademie múzických umění a kromě profesionálních hudebníků z brněnské filharmonie se zde představili především mladí talentovaní studenti konzervatoře v Brně. Sálem se nesly skladby W. A. Mozarta, G. Faurého nebo J. Mouqeta v podání Adély Stadlerové, Pavla Šabackého ml. a Břetislava Vybírala ml. a nakonec komorní soubor složený z členů Filharmonie Brno navodil příjemnou předvánoční atmosféru Malou noční hudbou. Celým představením provázel vedoucí Sirius, o.s. Pavel Šabacký, který je zároveň koncertním mistrem Filharmonie Brno. Mezi skladbami tak posluchači vyslechli informace o vystupujících sólistech, práci záchranných psů, organizaci SIRIUS a samozřejmě poděkování všem, kteří organizaci během roku pomáhali. Před i po koncertě si návštěvníci mohli prohlídnout výstavu fotografií věnovanou aktivitám záchranářů během roku – výcvikům, soutěžím a vzdělávacím přednáškám dětem. Děti z těchto přednášek a ukázek výcviku záchranných psů věnovaly organizaci SIRIUS své výrobky a návštěvníci koncertu si je mohli na místě zakoupit a podpořit tak naši organizaci. Výtěžek ze vstupného i z prodeje těchto výrobků bude použit na nákup překážek potřebných pro výcvik záchranných psů. Ještě jednou tímto děkujeme všem, co se během roku 2013 podíleli na aktivitách Sirius, o.s. – Nadaci ČEZ, MV ČR, MČ Židenice, firmě Účto Brno, AstraZeneca a Igloonet, všem příznivcům a návštěvníkům koncertu a těšíme na setkání v předvánočním čase příští rok.