Atesty Ministerstva vnitra ČR ve specializaci plochy, Praha, 4. – 5. 11. 2016

GŘ HZS ČR pořádalo na začátku listopadu atestace ve specializaci plochy. Atesty se konaly v Praze Klánovicích a organizačně je zabezpečovala MP Praha. Denní přezkoušení zahrnovalo pěší přesun vylosovaných dvojic psovodů o délce cca 1,4 km a prohledání terénu o celkové velikosti cca 100 tis. m2. Tento terén byl rozdělen na dvě poloviny a každý z dvojice psovodů měl prohledat jednu polovinu, v každé z nich se nacházely dvě osoby. Všechny hledané osoby našlo deset psovodů z šestnácti nastoupených. Noční přezkoušení poté zahrnovalo prohledání okolí lesní cesty, jejíž celková délka byla cca 160 m. Časový limit byl 20 minut, hledaný počet osob byl 2 nebo 3, z nichž jedna se nacházela v oplocence. Tuto část splnilo celkem 8 psovodů a mezi nimi i naše tři členky Hana Hluštíková s Ally, Pavla Foltynová se Sayme a Naďa Kramolišová s Nicky.

Výsledky našich členů
Psovod Pes Specializace Výsledek
Foltynová Pavla Sayme plochy splnil
Hluštíková Hana Ally plochy splnil
Kramolišová Naďa Nicky plochy splnil
Chmelová Šárka Paxi plochy nesplnil