Ochrana člověka za mimořádných událostí, Ořechov, 28. 5. 2017

V pátek 28. května 2017 se naši členové již poněkolikáté stali součástí projektového dne nazvaného Ochrana člověka za mimořádných událostí v Ořechově. Stanoviště záchranných psů přišly navšívit všechny třídy Mateřské školy a prvního stupně Základní školy Ořechov. Děti se zde dozvěděly o výcviku a práci záchranného psa, o správné výchově, bezpečnému chování při styku s pejsky a o správné orientaci ve městě v případě mimořádné situace. Díky dotaci z Nadace ČEZ a MČ Židenice mohl každý první úspěšný řešitel soutěžní otázky získat na památku a pro lepší orientaci kompas s logem naší organizace Sirius.