Ukázka záchranářského výcviku, Dvorce, 17. 7. 2017

V rámci letního tábora pro děti ve Dvorcích předvedli tři naši psovodi výcvik záchranných psů, ovladatelnosti psa a ukázali i základy první pomoci.

Bylo povzbuzující vidět velký zájem dětí, jejich aktivitu i bezelstné otázky. Celý den byl naplněn pohodovou atmosférou a doufáme, že si děti odnesly nové užitečné poznatky a zážitky, na které budou dlouho vzpomínat.

Radim Pelán