Shromáždění delegátů IRO, Salzburg, 24. 6. 2018

Dne 24.6.2018 se do Salzburgu sjelo 32 delegátů národních organizací IRO, mezi nimiž měl zástupce i náš spolek. Po zprávách jednotlivých členů presidia došlo na diskusi, ve které se nejvíce probíral nový zkušební řád, ale také financování akcí MRT a povinnost přivézt s sebou na tuto akci dva figuranty. Potom došlo k hlasování. Schválen byl nový způsob nominace na MS IRO (platí již pro 2018) a kooptace Vedrana Vukomanoviče jako mluvčího pro styk s veřejností. Dále nový anglický název IRO (zkratka zůstává stejná) International search and rescue dog organisation a změny v regulích pro vznik nových rozhodčí IRO. Potom změna ve stanovách za účelem dosažení daňové uznatelnosti darů. Nakonec ještě některé změny znění stanov v německém jazyce – tyto změny byly jazykové, neměnily význam stanov a úplně na závěr byl potvrzen nový zkušební řád IPO-R, jehož platnost pro FCI a IRO začpočne 1.1.2019. Vzhledem k velké diskusi o dvou bodech tohoto řádu (cizí aporty a opakování zkoušky A) bude upřesnění těchto bodů diskutováno a vyjasněno na školení rozhodčích IRO v prosinci tohoto roku.

Iva Falková a Pavel Šabacký

Dokumenty jsou dotupné zde v AJ a zde v NJ.