Atesty MV ČR – plochy, Kaňkov, 20. 10. 2018

Dne 20.10. jsme byli pozváni na plošné atesty, pořádané GŘ HZS v Kaňkově. Po příjezdu proběhla krátká instruktáž ohledně průběhu denní části a poté následovalo rozlosování. S vylosovaným číslem šest jsem se šel připravit na denní část. Ta zahrnovala pěší přesun, jehož součástí bylo vyhledávání podél cesty v délce cca 2,5 km. Během přesunu byla také přezkušována ovladatelnost psa v různých podmínkách a po nálezu osoby se hodnotila neagresivita psa a odložení.Na kontrolním bodě jsem si do mapy překreslil hranice přiděleného sektoru, ke kterému vedl další pěší přesun, nyní již společně s komisařem. Po dosažení hranic sektoru začalo po nahlášení práce vlastní vyhledávání. Prohledával se hustě zarostlý terén, časový limit 30 min, který se navyšoval s každou nalezenou osobou o 3 minuty za každou. Těsně před vypršením časového limitu jsme měli nalezené všechny čtyři osoby a následovala cesta zpět na základnu, kde následovalo vypracování testu a poté zhodnocení denní části. Z osmi zúčastněných postoupilo do noční části 5 psovodů. Do noční části nastupovala vždy dvojice psovodů společně, každý do svého sektoru a vyhledávali jsme společně čtyři osoby. Noční sektor byl rozlohou menší než denní část, ale opět šlo o hustě zarostlý terén v kopci. K dispozici jsme měli hranice sektorů nahrané v GPS. Důležitá byla taky komunikace obou psovodů. Po zhruba patnácti minutách jsme měli nalezené, nahlášené a potvrzené obě osoby a atesty pro nás tímto úspěšně skončily. Celkem splnilo atesty z osmi psovodů čtyři. Akce se také zúčastnila členka Sirius Jana Dohnalová jako figurant.

Luboš Homoláč

Činnost podporuje Nadace ČEZ a JMK kraj.