Instrukčně metodické zaměstnání pro MZO, Mimoň, 6. – 9. 6. 2019

Naše členka Naďa Kramolišová se zúčatnila IMZ pro MZO.

Ve dnech 6.6. – 9.6. jsem se se svoji Nicky zúčastnila sutinového IMZ, které pořádalo GŘ HZS v Mimoni na opravdu reálných čerstvě zbouraných sutinách. 6.6. byl IMZ určen pro členy zařazené do MZO (mezinárodní záchranné operace) a následující dny byly určeny pro všechny atestované psovody se specializací sutiny, případně pro psovody, kteří jsou na dané atesty přihlášení. První den se zaměřením na MZO tzn. záchranné práce velkého rozsahu bylo cílem si vyzkoušet zcela jinou taktiku zásahu oproti podmínkám při zásahu v  rámci České republiky. Trénoval se rychlý průzkum, taktika nasazení, spolupráce skupin psovodů a případných ostatních členů USAR týmu. Následně proběhlo proškolení INSARAG, mezinárodní značení prostor, které jsou již prohledány, mezinárodní značení místa nálezu osob apod. Následující dny již probíhaly se zaměřením na zásahy v rámci České republiky. Prověřovala se fyzická i psychická připravenost psa i psovoda v rámci pěšího přesunu, následného vytažení psa zúženým prostorem na laně na budovu a následný traverz společně s psovodem.  Psovodi spolupracovali v rámci tříčlenného družstva, které se následně přesunulo k sutině, kde získalo scénář k situaci, která na místě proběhla. Zásah byl o to zajímavější a náročnější pro psa, že jedna ze sutin byla zaměřena na tzv. klamavé pachy v podobě napachovaných oděvních svršků, kde se nenacházela žádná živá osoba. Po prověření této sutiny a vyhodnocení situace se postoupilo na sutinu, kde již psi hlásili nálezy živých osob.  Po kratší pauze následovala noční část vyhledávání, zaměřena na přesun psovoda k zásahu. Určitě byla tato část velkým přínosem pro psovody se psy, kteří nemají pravidelnou možnost svézt psa na tzv. majáky, protože právě ty byly součásti přesunu,aby se prověřilo, zda jsou psi schopni se s touto situací vyrovnat a na sutině podat svůj obvyklý výkon. Poslední den IMZ si každý psovod mohl pocvičit se svým psem co potřeboval, případně se poradit a vyzkoušet nové způsoby odměny a motivace.
Naďa Kramolišová
V této činnosti nás podporuje Jihomoravský kraj.