Taktické cvičení složek IZS v plošném pátrání po pohřešovaných osobách, Vysočina, 5.-6. 11. 2019

Ve dnech 5. – 6. 11. proběhlo v kraji Vysočina taktické cvičení složek IZS v plošném pátrání po pohřešovaných osobách, kterého se zúčastnili psovodi Policie ČR KŘP Vysočina (cca 11 psovodů) a psovodi s plošným atestem MV (asi 18 psovodů). Za Sirius se zúčastnila naše členka Naďa Kramolišová s Nicky – Freya z Hückeloovy vily (BOM):

Akce probíhala v rámci projektu PÁTRAČ. Psovodi se opět seznámili s vylepšenou aplikací pátrač, která se stala součástí tohoto cvičení. Zahájení rozsáhlé pátrací akce bylo ve 3h ráno a následně se do cvičení zapojovali jednotliví psovodi podle svých reálných dojezdových časů. Pátrání probíhalo po 15 dětech, které se ztratily v okolí vrcholu Křemešník. S Nicky jsme byly do akce zapojeny ve 4h ráno a po dojezdu na místo určení jsme zahájily pátrání v 5.30h. Do ukončení akce (po nálezu všech ztracených osob) jsme stihly prohledat 50 ha ve dvou nasazeních s nálezem jedné pohřešované osoby a jedné nezúčastněné osoby. Jednalo se o jedno z nejrozsáhlejších taktických cvičení se zapojením více složek IZS jak z řad profesionálů, tak dobrovolníků. Akce byla ukončena v poledne, vyhodnocením. Za sebe hodním akci jako opravdu povedenou, přínosnou a zároveň jako výborný trénink pro Nicky 

V této činnosti nás podporuje Nadace ČEZ a Jihomoravský kraj.