Atesty MV ČR – plošné vyhledávání, Borová, 18. – 19. 4. 2014

Na jarní termín plošných atestů MV ČR byly pozváni také dva naši členové Pavla Foltynová a Pavel Šabacký. Konaly se obci Borová a okolí během pátečního dne a sobotní noci. Celkově se na atesty dostavilo 18 pozvaných psovodů. Denní část zahrnovala přesun cca 3 km podle mapy, nalezení svého sektoru a prohledání ho v časovém limitu 30 minut a poté přesun opět cca 3 km do dalšího kempu, kde se čekalo na vyhodnocení a noční část. Prohledávaných sektorů bylo mnohem více než obvykle, takže jeden sektor byl použit pouze pro dva psovody. Počet hledaných osob nebyl znám a měnil se pro různé psovody. Tuto denní část úspěšně splnilo 15 psovodů. Noční část opět zahrnovala přesun a poté práci ve dvojici. V noční části byla psovodům do GPS nahrána jak trasa přesunu, tak prohledávaný terén.  Terén byl pro dvojici psovodů oddělen potokem a kraje obou terénů představovaly skály. V noci byli již použity pouze tyto dva sousední sektory pro všechny psovody, počet hledaných osob byl ale opět pro různé psovody různý. Examinátoři využili skal na okraji terénu jako úkrytu pro jednoho figuranta, tato hledaná osoba tak byla pro psy ve výšce a právě nenalezení této osoby bylo pro většinu týmů důvodem nesplněného atestu. Atest úspěšně splnili 4 psovodi, kteří budou zařazeni na seznam atestovaných psovodů MV ČR. Mezi nimi je i naše členka Pavla Foltynová s Brandy.