Krajské taktické cvičení IZS Ergon 2014, Brno, 25. 4. 2014

V areálu bývalé továrny Ergon v Brně se v pátek 25.4. uskutečnilo Krajské taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Jihomoravského kraje „ERGON 2014“. Tématem byla činnost složek IZS JMK a orgánů krizového řízení při vzniku mimořádné události. Cvičení se zúčastnilo přibližně 230 příslušníků IZS JMK z řad profesionálních složek i dobrovolných organizací začleněných v IZS. Během cvičení byly k vidění záchranné a likvidační práce jednotlivých složek po destrukci budovy, statická prezentace činnosti Hasičského záchranného sboru JMK při záchraně zasypaných/zavalených osob ve výkopech, zásah hasičů v zakouřeném podzemí a prezentace dálkového přenosu obrazu z termokamery na velitelské pracoviště, prezentace činnosti štábu velitele zásahu a mobilního operačního pracoviště HZS JMK a prezentace a ukázka činnosti střelmistrů HZS ČR, skupiny Morava a Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Jedna z prezentací bylo i vyhledání osob pomocí psů ve zřícené budově. Tuto činnost předváděla členka Sirius Šárka Chmelová s Chipy a další náš člen Pavel Šabacký byl pozván jako pozorovatel. Sirius byla jediná zúčastněná kynologická záchranná organizace. Materiální vybavení použité na cvičení bylo zakoupeno z projektu Nadace ČEZ.

Články o cvičení:

http://www.hzscr.cz

http://www.firebrno.cz/

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

http://www.novinky.cz/