Letní výcvikové soustředění na sutinovém trenažéru v Berlíně, DE, 7. – 13. 7. 2014

Stejně jako loňský rok jsme využili nabídky současného viceprezidenda IRO Detlefa Kühna uspořádat výcvikové soustředění naší organizace na sutinovém trenažeru v Berlíně (DE). Trenažér obsahuje velké množství úkrytů, které se nedají během jednoho týdne vyzkoušet, navíc během roku přibylo i několik nových úkrytů, takže i letos jsme trénovali takové, které naši pejsci ještě neznali. Soustředění bylo opět otevřené i pro členy jiných záchranných organizací, takže jsme si mohli předávat zkušenosti z výcviku a trénovat na osoby, které naši psi neznají. Celkem se nás sešlo 13 účastníků ze tří českých organizací a dva účastníci za námi dorazili až z Finska. Trénovali jsme během dne ve třech časech na dvou částech sutiny, a tak měl každý cvičící dostatek prostoru pro smysluplný trénink. Dvakrát během týdne se k nám přidali i němečtí kolegové záchranáři. Protože ani letos jsme nestihli využít všechny typy úkrytů, které trenažér nabízí, příští rok opět využijeme pozvání německých kolegů. Výcvikové soustředění bylo součástí projektu Nadace ČEZ.